Viken Miljøpark AS:

Vekta/sentralbord

Bestilling av varer/transport

22 62 37 00

info@vimas.as


Lars Ove Isaksætre

Daglig leder

922 51 139

loi@vimas.as


Stephano Smit

Salg- & administrativ leder

412 96 955

ss@vimas.as


Oscar Søndberg

HMS/KS/drift leder

908 74 829

os@vimas.as


Hans Petter Johannessen

Utviklingssjef

934 44 758

hpj@vimas.as