Viken Miljøpark AS (VIMAS) er et selskap etablert av Skanska, GHG (Gunnar Holth Grusforretning) og HI Gruppen (Hæhre Isachsen gruppen) i 2020, selskapet har spesialisert seg på gjenvinning og foredling av steinmaterialer og overskuddsmasser i bynære vekstområder, ved bruk av Masse HUBer eller terminaler, masseoptimalisering ved byutvikling (gjenbruk, gjenvinning og minimering av transport).

 

Selskapet gjennomfører strategiske partnerskap som sikrer fokus på grønne løsninger knyttet til logistikk og gjenvinning, med lokal tilstedeværelse og tilpassede anlegg som løser behov innenfor ulike utbyggingsområder og regioner.


Gjenvinningsløsningene reduserer klimagassutslipp og kostnader tilknyttet entreprenørmasser ved å øke lokal gjenvinning og gjenbruk av masser; det gir tilgang til kortreiste masser og reduserer transportbehov, samtidig som gjenvinningsterminal løsningene er forenlig med beliggenhet i tett befolkede områder med nære naboer